Järjestäjä

Arvonnan järjestää Eleganni Oy, Parantolantie 65, 05100 Nurmijärvi (myöhemmin “Järjestäjä”).

Osallistumisoikeus

Arvonta on käynnissä 17.06.2023 klo 23:00 alkaen ja päättyen 20.06.2023 klo 23:59. Arvontaan voivat osallistua kaikki edellä mainittuna aikana arvontaan osallistuneet Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät, eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun toteutukseen tai järjestelyihin.

Osallistuminen ja palkinto

Arvontaan osallistutaan tykkäämällä some-julkaisusta, jossa arvonta julkaistaan sekä kirjoittamalla kommenttikenttään sen Elegannin palvelun nimen, jota osallistuja haluaisi kokeilla. Osallistuneiden kesken arvotaan yksi (1) kappale Unna Nordic Metsäelämys -hoito 75 min arvo 115 euroa. Arvonta julkaistaan myös Elegannin Instagram-tilillä, josta ohjataan osallistumaan arvontaan Elegannin Facebook-tilillä. Instagramissa ei voi osallistua arvontaan.

Voittajien valinta ja julkistus

Järjestäjä arpoo arvontaan osallistuneiden joukosta Voittajan. Voittaja arvotaan satunnaisesti. Järjestäjä on Voittajaan henkilökohtaisesti yhteydessä Facebookin välityksellä. Järjestäjä ottaa yhteyttä Voittajaan ensisijaisesti vastauksena Voittajan kisaan osallistuneeseen kommenttiin, yrityksen virallisen sivun kautta. Palkintohoito tehdään Elegannin toimipisteessä osoitteessa Parantolantie 65, Nurmijärvi. Järjestäjä ja Voittaja sopivat palkintohoidon tekemisen ajankohdasta. Eleganni saa julkaista Voittajan nimen sosiaalisen median kanavissaan. Mikäli voittajaa ei tavoiteta yhden viikon (7 vuorokautta) aikana arvonnan suorittamisesta, Järjestäjä suorittaa uuden arvonnan.

Rekisteritiedot

Arvontaan osallistuneiden antamia mahdollisia nimi- tai yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan tai siitä tiedottamiseen. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon Voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen, käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon Voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joita aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon Voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapautus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoatai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä tulleet perille tai joissa on puutteelliset tiedot, tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman vuoksi.

Facebookin ja Instagramin vastuuvapautus

Arvonta ei ole millään tavoin Facebookin, Instagramin tai muun vastaavan median sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin ja Instagramin kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa mahdolliset tietonsa ainoastaan kampanjan järjestäjän käyttöön.

Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavan (Facebook ja Instagram) omia käyttöehtoja. Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Mikäli kampanjaan liittyvissä promootio- ja markkinointimateriaaleissa on paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheistä aiheutuvista seuraamuksista.